Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


www

Www

Adresy serverů

Přesměrování na HTTPS

Rewrite HTTP to HTTPS

Pro 3d domény lze jednoduše v ISPA nastavit HTTPS Force.

Přesměrování domény na konkrétní stránku jiného webu

Doména musí být v ISPA založena se službou PHPx.
Do www-rootu nahrajte (například přes FTP) soubor .htaccess obsahující následující řádek

RedirectPermanent / http://www.domain.tld/page

Bylo by též možné vytvořit HTML stránku obsahující tag

<meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://www.domain.tld/page"/>

ale tento způsob není vhodný pro vyhledávače a je pomalejší.
Odkazy: Apache Redirect Directive

Web Alias vs redirect

Pro Web Alias je použit Apache ServerAlias, kdy obsah www je posílán pod různými ServerName. Toto chování by mohly vyhledávače brát jako duplicitu a penalizovat web. Čistější řešení by v současné době bylo posílání

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: http://www.hlavni-domena.tld/

Tato změna by ale afektovala stávající webhosting zákazníky a proto nejsme schopni logiku Web Aliasu změnit. Webmaster ale může toto přesměrování nastavit přes .htaccess

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.hlavni-domena\.tld$ [NC]
RewriteRule (.*) http://www.hlavni-domena.tld/$1 [R=301,QSA,L]

pro zachování HTTP[S] protokolu. nebo další řešení stackoverflow - Preserve HTTP/HTTPS protocol in .htaccess redirects

RewriteCond %{HTTPS}s ^(on(s)|offs)$
RewriteRule ^ - [env=proto:http%2]
 
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.hlavni-domena\.tld$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ %{ENV:proto}://www.hlavni-domena.tld/$1 [R=301,QSA,L]

Nastavení 404 stránky

Do www-rootu nahrajte (například přes FTP) soubor .htaccess obsahující řádek například

ErrorDocument 404 /index.php?E=404

Odkazy: Apache ErrorDocument Directive

Jak prohlížet web bez (správného) záznamu v DNS?

Pokud si chcete web prohlížet před změnou/vytvořením DNS záznamu, přidejte si dočasně na svém počítači do souboru hosts následující směrovaní
pro PHP5 a vyšší: 81.0.236.12 www.domena.tld
pro PHP4: 81.0.236.10 www.domena.tld
Kde www.domena.tld je název (FQDN) požadovaného webu.
Soubor hosts je umístěn v systému

K jeho editaci v MS Windows použijte například program Notepad (Poznámkový blok).

Mám doménu registrovanou u jiného poskytovatele, ale web chci směrovat na UniHost.

Doména musí být založena v ISPA s odpovídající PHPx službou, služby DNS nebudou zvoleny.
Žádost o změnu záznamu v DNS mimo naše DNS servery.

Mám doménu u jiného poskytovatele, ale chci mít emaily z webu podepsány DKIM.

Do DNS Vaší domény vystavte veřejný klíč, např jako web._domainkey.mojedomena.tld.
A nám prosím pošlete jeho název a příslušný privátní klíč.
Na web serveru pak nastavíme DKIM podepisování pro Vaši doménu.

Omezení přístupu dle IP

Do .htaccess přidejte

# varianta pro Directory
<Directory /srv/11/unihost.cz/www/web/admin>
 Order Deny,Allow
 Deny from all
 Allow from 1.2.3.4
</Directory>
 
# varianta pro Location
<Location /admin>
 Order Deny,Allow
 Deny from all
 Allow from 1.2.3.4
</Location>

dokumentace Apache Module mod_authz_host

Komprese posílaného obsahu

Pro web server Apache mod_deflate.
Zapnuto defaultně pro

 • text/html
 • text/xml
 • text/css
 • text/plain
 • text/javascript
 • application/javascript
 • application/x-javascript
 • application/json

Pro další typy, location, … možno zapnout lokálně přes .htaccess viz dokumentace.

Access log + PHP time

poslední číslo log/access_log je: time taken to serve the request, in microseconds. Obvykle tedy čas generování stránky přes PHP.
9 161 478 µs = 9 sec

www.txt · Poslední úprava: 2022-09-09 09:57 autor: fuxa

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki